Bergslimonumentet

Av Magnus Dagestad

Om kunstverket

Magnus Dagestad teikna monumentet. Brynjulv Bergslien modellerte sjølv relieffa av seg sjølv og broren Knud. Nils modellerte relieffet av seg sjølv. Desse vart utforma i Eidfjord av Odd Hereid. Alle tre bronserelieffa kan ein sjå på steinane i Bergsliparken. Kunstmålar Knut Bergslien (1827-1908):Knut Bergslien vart i si tid kjend som «den beste portrettmålaren i landet». Knut var òg ein dyktig landskapsmålar, han fekk mellom anna til oppdrag å måle kroningshøgtida til Oscar II., «Kong Sverre på Vossefjella», «Birkebeinarane på ski over fjellet med kongsbarnet» er eit anna arbeid mange kjenner.
Bilethoggar Brynjulv Bergslien(1830-1898): har av kunsthistorikarane vorte omtala som den største bilethoggaren i landet i si tid. Karl Johan-monumentet, ei ryttarstatue av den svensk-norske kongen Karl Johan, vert rekna som Brynjulv sitt meisterverk. Det vart avduka på Slottsbakken i september 1875 med ein svær folkefest. Kunstmålar Nils Bergslien(1853-1928): Nils Bergslien var målar, teiknar, illustratør og bilethoggar. Han har laga minnesmerket over Ola Mosafinn, «Ridande Vossabryllaup». Nils Bergslien var mest kjend som kunstmålar. Oftast nasjonalromantiske folkelivsskildringar og motiv frå eventyr og segn, mellom anna mange, ofte komiske nissebilete reprodusert som postkort. I Voss Ungdomshall er sceneteppet «Jolereida» laga av Nils. Bergslimonumentet er ein del av Bergsliløypa, ei natur- og kulturløype på Vossevangen. Bergsliløypa har sju postar på stader eller ved monument med tilknyting til dei tre Bergslikunstnarane. Brørne Knut og Brynjulv vakst opp på Bergslitræet i Prestegardsmoen. Nils var nevøen deira

Relaterte artikler