Merkesmannen

Om kunstverket

Reist av: Voss Veksel- og Landmandsbank. Avduka: 1. juli 1984 av Museumsdirektør Peter Anker.

Skulpturen er støypt i bronse etter utkastet Fletre laga til Per Sivle-monumentet. Det var stor strid om minnesmerket over Per Sivle. Nemnda som arbeidde for å få reist dette bad Lars Fletre om å laga utkast med emne frå diktinga til Sivle. Nemnda valde «Merkesmannen» som eit symbolsk minnesmerke over Sivle. Monumentet viser Tord Foleson - merkesmannen - mens han med sine siste krefter støyter stongen i jorda. Men det vart usemje i bygda om dette ikkje var meir eit minnesmerke over merkesmannen enn Per Sivle. Til slutt vart det Ottar Espeland sitt monument som vart ståande som offisielt minnesmerke over Per Sivle