Brynjulv A. Gjeraker

Av Ståle Kyllingstad

Om kunstverket

Reist av: Slekta.
Avduka: 1967 av Jon Dugstad.

Utførande kunstnar var Ståle Kyllingstad. Gjeraker var ein av eidsvollsmennene, det vil seia ein av dei som var med på å utforma Noreg si grunnlov i 1814. Han vart i samtida si rekna som bygda sin mest opplyste og evnerike bonde, og han representerte Selvstendighetspartiet, ei uformell gruppering av representantar som utgjorde fleirtalet på Eidsvoll. Gjeraker blei tildelt med Dannebrogordenens Kors. Dette minnesmerket vert kransa kvar 17. mai.

Relaterte artikler