Svein D. Gjeraker

Om kunstverket

Reist av: Voss Herad.
Avduka: 1967 av Jon Dugstad.

Svein D. Gjeraker var bonde på Gjeråker. I 1911 oppretta han eit legat på kr. 16.500 for trengjande i dåverande Voss Herad, med utbetaling kvar jol. Fyrste utdeling fann stad i 1922. Styret for Svein Gjerdakers minne gjekk i 2006 inn for å omdanna legatet og overføra midlane til Kyrkjeverja i Voss til stell av bautaen og av andre graver av «offentleg interesse på gravlunden». Vedtaket blei same år stadfesta av formannskapet i kommunen. Svein D. Gjeraker hadde ikkje born og døydde i 1912.

Relaterte artikler