David Larsson Hustvedt

(1874)

Om kunstverket

David Larsson Hustvedt (1796 - 1870) - minnestein


Avduka: 9/12 - 1874 av sokneprest A. E. Smitt.
David Larsson Hustvedt(1796-1870) var omgangsskulelærar i ti år etter presteeksamen i 1819. Særleg gjorde han godt arbeid som formann i forliksrådet frå 1837 til 1867. Likeins som formann i nemnda til innføring av matrikkel i 1863. David Hustvedt var ordførar i to bolkar - 1837 til 1841 og 1850 til 1857. Han skal ha hatt eit godt omdøme i bygd, noko dei mange verva vitnar om. David budde på denne veglause fjellgarden Hustvedt heile sitt liv, og han hadde tre timars gange til Vangen.

  • Navn: David Larsson Hustvedt
  • År 1874
  • Sted Vangskyrkja
  • Plassering Kyrkjegarden ved Vangskyrkja.

Relaterte artikler