Georg Buchard Jersin

(1827)

Om kunstverket

Reist av: Slekta i 1827.

Georg Buchard Jersin (1769 - 1827) er i dag mest kjent som ein av Eidsvollmennene frå vårt distrikt. Han vart vald til representant for Søndre Bergenhus Amt til riksforsamlinga i 1814. Han høyrde som dei fleste vestlendingane til Selvstendighetspartiet. Jersin har vorte omtala som ein venleg og fredsinna mann som var godt likt av kyrkjelyden., og han fekk blant anna etablert eit soknebibliotek på Voss. Minnesteinen blir kransa kvar 17. mai.

  • Navn: Georg Buchard Jersin
  • År 1827
  • Sted Vangskyrkja
  • Plassering Gravplassen ved Vangskyrkja.

Relaterte artikler