Relieffa på Meieribygget

Av Lars Fletre

Lars Fletre utforma desse fire relieffa som blei sett opp i 1952. Dei er rektangulære /75x60 cm) og heng på sørveggen av hovudhuset til noverande TINE Meieriet Voss.
  • Navn Relieffa på Meieribygget
  • Kunstner Lars Fletre
  • Plassering TINE Meierierier

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter