Relieffa på Meieribygget

Av Lars Fletre

Om kunstverket

Lars Fletre utforma desse fire relieffa som blei sett opp i 1952. Dei er rektangulære /75x60 cm) og heng på sørveggen av hovudhuset til noverande TINE Meieriet Voss.

Lars Fletre

Les mer...

Relaterte artikler