Falne i Krigen

(1948)

Om kunstverket

Falne i krigen 1940-1945. Bautastein, Bulken Ungdomshus.


Reist av: Bulken Idrottslag, Bulken Bondelag og Bulken Husmorlag.
Avduka: 17. oktober 1948 av Martin Mølster.

Steinen er henta frå Larvik og tilhogd av Eikner Steinhoggeri i Bergen.

Teksten på steinen er:

Til minne om
Lars K. Gjermo, Brynjulv A. Liland, Knut K. Skjeldal
som fall i striden 1940-1945.
Mitt land eg gjev med hugheilt mod
Alt det som heiter mitt


Alle dei ovannemnde var frå Bulken-området.

Relaterte artikler