Vossapeikar 1

Av Per Finne (2013)

Om kunstverket

Dette er den fyrste av det som førebels er to "retningsvisarar" i nærleiken av Vangstunnelen. Vossapeikaren er plassert på Svartenakken ved inngangen til tunnelen. Monumentet er utforma av den lokale designaren Per Finne. Pådrivar for prosjektet var Destinasjon Voss, som òg eig skulpturen. Avdukinga fann stad 20. desember 2013, same dag som tunnelen blei opna for trafikk.

Relaterte artikler