Vossapeikar 2

Av Per Finne (2014)

Om kunstverket

Skulpturen er sett saman av fire enkeltelement forma som bokstavane i kommunenamnet («Voss»). Den er plassert rett nedanfor kulturhuset, og blei avduka i mars 2014. Plasseringa er ikkje tilfeldig, den viser veg til kulturhuset og Voss sentrum. Destinasjon Voss eig òg denne skulpturen. «Kulturpeikaren» vert i somme tilfelle omtala som "Vossapeikar nr. 2".
Den oransje «VOS?»-logoen som pregar begge skulpturane vert elles nytta av kommunen, næringslivet og andre i ulike marknadsføringssamanhengar.

Se også Vossapeikar 1:
https://voss.nkdb.no/objekt/100040/Vossapeikar_1

Relaterte artikler