Falne i krigen 1940 - 1945

Av Eikner steinhoggeri (1948)

Om kunstverket

Steinen er henta frå Larvik og tilhogd av Eikner Steinhoggeri i Bergen.

Teksten på steinen er:

Til minne om
Lars K. Gjermo, Brynjulv A. Liland, Knut K. Skjeldal
som fall i striden 1940-1945.
Mitt land eg gjev med hugheilt mod
Alt det som heiter mitt

Alle dei ovannemnde var frå Bulken-området.

Relaterte artikler