Minnestein ved Gjestgjevargarden på Bolstadøyri

(1937)

Om kunstverket

Steinen har namna på dei som har eigd huset frå 1663 og fram til steinen blei sett opp.

Det var tingstad på Bolstad i mange hundreår. Nemninga var Vassværens Tinglag, og tinget har vorehalden på fleire stader i bygda. Det er uvisst når hovudhuset på gjestgjevargarden på Bolstadøyri vart bygd, men det er kjent at huset stod i 1663 då sorenskrivar Nils Kaae vart oppgjeven som eigar og gjestgjevar.

Gjestgjevardrifta heldt fram til 1880-talet, då jernbane og dampbåt for alvor tok over og behovet for ein overnattingsstad på Bolstadøyri ikkje lenger var det same.

  • Navn: Minnestein ved Gjestgjevargarden på Bolstadøyri
  • År 1937
  • Sted Bolstadøyri
  • Plassering Hagen til Gjestgjevargarden, Bolstadøyri.

Relaterte artikler