Lensmannssteinen på Evanger

Om kunstverket

Ved Evanger kyrkjegard har det lenge stått ein «lensmannsstein». Denne vart etter kvart ein del av vegbana.
Lensmannssteinen blei tidlegare brukt som ein sentralt plassert talarstol av lensmenn og andre myndigheitspersonar.
Vassvøri sogelag nemner i si årsmelding for 2009 at sogelaget, i samråd med Evanger Sokneråd, det året flytte steinen og plasserte den til høgre for kyrkjeporten.

  • Navn: Lensmannssteinen på Evanger
  • Sted Evanger
  • Plassering Ved Evanger kyrkjegard.

Relaterte artikler