«Amerikanarsteinen» - minnestein

Om kunstverket

Reist av: Kong Oscar den 2., svensk/norsk monark.

Steinen er ca. 2 m. høg og av tilhoggen granitt. Den sto opphavleg om lag 500 m. lengre aust, men måtte flyttast på grunn av vegutviding. Minnesmerket er reist til minne om eit amerikansk ektepar som drukna ved ei ulykke under hesteskysslag 4. juli 1896.

  • Navn: «Amerikanarsteinen» - minnestein
  • Materiale / medie: Granitt
  • Sted Oppheim
  • Plassering I vegkanten ved Oppheimsvatnet ved garden Løen.

Relaterte artikler