Sjur Helgeland (1858 - 1924) - gravminne, kyrkjegarden på Vinje

(1935)

Reist av ungdomslaga på Vossestrand. Avduka: 28. juli 1935 av adv. Lars Helgeland.
  • Navn Sjur Helgeland (1858 - 1924) - gravminne, kyrkjegarden på Vinje
  • År 1935
  • Sted Vinje
  • Plassering Kyrkjegarden Vinje Kyrkje.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter