"Wilhelmshøi", Tønnebergs Samlingar - steinstøtte

Om kunstverket

Ved dei same samlingane på Stalheim står det ei ca. 1,5 m. høg steinstøtte på haugen som vert kalla «Wilhelmshøi», like nedanfor det gamle Lekvehuset. Den er reist til minne om då den stortyske Keisar Wilhelm II vitja Stalheim. *

Innskrive på steinen er følgjande tekst:

«Til minne om keiser Wilhelm ll besøg på Stalheim».

  • Navn: "Wilhelmshøi", Tønnebergs Samlingar - steinstøtte
  • Sted Stalheim
  • Plassering Ved Stalheim Hotel

Relaterte artikler