"Wilhelmshøi", Tønnebergs Samlingar - steinstøtte

Ved dei same samlingane på Stalheim står det ei ca. 1,5 m. høg steinstøtte på haugen som vert kalla «Wilhelmshøi», like nedanfor det gamle Lekvehuset. Den er reist til minne om då den stortyske Keisar Wilhelm II vitja Stalheim. *

Innskrive på steinen er følgjande tekst:

«Til minne om keiser Wilhelm ll besøg på Stalheim».
  • Navn "Wilhelmshøi", Tønnebergs Samlingar - steinstøtte
  • Sted Stalheim
  • Plassering Ved Stalheim Hotel

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter