Gamal låve

Av Ivar Kvåle (1979)

Relaterte artikler