Foto av skulen og elevar på Palmafossen skule

Om kunstverket

Handskriven helsing på baksida av biletet: «6/11-1992. Til Palmafossen skule.
Som gåve frå Voss Sparebank i høve 100-årsjubileet.
Voss Sparebank m/underskrift»

Relaterte artikler