Vangen skule. Skulehaugen

Av Rune Knoph

Om kunstverket

Gåve frå tidlegare elev, Rune Knoph. Gåve i samband med 75-årsjubileum 04/10-2003

Relaterte artikler