Utan tittel

Av Gunnar S. Gundersen (1969)

Om kunstverket

Gåve:
Med helsing til vigslinga av Vangen skule.
Tvilde og Mossige, arkitektar
Leiv Bystøl, bygningsteknisk konsulent
Albert Olsen, elektrokonsulent

Relaterte artikler