Reinsbukk i høgfjellet

Av Anker Beckstrøm

Om kunstverket

Truleg gåve: Kontakt Knut Georg Beckstrøm

Relaterte artikler