Tvinde

Av Arvid Norendal

Om kunstverket

Tekst på baksida: Tvinde har vore stoppestad for reisande i mange hundre år. Her har det vore postgard. I dette biletet har eg måla Tvinde hotell slik det såg ut på 1920-talet. Eg trur namnet Tvinde kjem av at dei to elvane, Strandaelva og Prestølselva renn saman her. Den flotte fossen i bakgrunnen heiter sjølvsagt Tvindefossen. I dag er det ein campingplass på Tvinde.

Relaterte artikler