Historisk bilete

(1945)

Om kunstverket

Her legg dei krans på grava til Hans O. Stalheim. Biletet er teke på Opheim juni 1945.