Åkle i krokbragd

Om kunstverket

Gåve, ukjent gjevar.