Brodert bilete

Om kunstverket

Gåve, ukjent gjevar.