2 stk måleri

Av Åshild Haugsbø (2004)

Om kunstverket

Innkjøpt ved innflytting.

Åshild Haugsbø:
Utdanna sjukepleiar
Kunstskulen i Bergen, KIB 2000-2002
Grunnfag kunsthistorie 2003-2004
Elev på Vossaskulen for biletkunst 2001-2012

Relaterte artikler