1 stk måleri

Av Åshild Haugsbø (2003)

Om kunstverket

Innkjøpt ved innflytting.

Åshild Haugsbø: Utdanna sjukepleiar Kunstskulen i Bergen, KIB 2000-2002 Grunnfag kunsthistorie 2003-2004 Elev på Vossaskulen for biletkunst 2001-2012

Åshild Haugsbø

Les mer...

Relaterte artikler