Gamle hus m/torvtak

Om kunstverket

Frå Evanger Aldersheim