2 figurative bilete

Av Synnøve Flatekvål 1923-2015)

Relaterte artikler