Tre foto i serie

Av Åshild Haugsbø (2008)

Om kunstverket

Innkjøpt for pengegåve.

Relaterte artikler