«Vene Voss»

Av Arvid Norendal

Om kunstverket

Gåver frå pårørande og andre.

Relaterte artikler