1 stk åkle frå Hardanger. Krokbragd.

Om kunstverket

Gåve ved opning