Relieff av Nils Bergslien

Av Oddmund Raudberget (1932-

Om kunstverket

Historikk Oddmund Raudberget:
Teiknar, målar og bilethoggar frå Rissa i Sør-Trøndelag.
Har laga ei rekkje offentlege utsmykningar i offentlege samlingar.

Gåve frå Alf Borge.
Historikk Alf Borge: Sjå skjema for relieff av Sjur Helgeland.

Relaterte artikler