Lite hus i skogen. Bergslitræet

Av Ivar Kvåle (2001)

Om kunstverket

Gåve til Voss kommune v/ordførar
Tekst på baksida av teikninga av Bergsli-huset:
«Voss kommune v/ordføraren
Teiknaren, og me som har skrive under på kravet om å ta vare på Bergsli-huset, ynskjer å gje dette biletet til kommunen, med von om at det vert opphengt på ein fin og høveleg plass i Tinghuset. Dersom kommunen mot vår vilje skulle finna på å riva Bergsli-huset, ber me om å få att biletet for å få det opphengt ein sentral plass på Vangen.»
Vossevangen den 15 januar 2001,
Med helsing Ole Didrik Lærum og Reidar Ringheim

Relaterte artikler