Motiv: Trestammer og stein

Av Aud Rye

Om kunstverket

Manglar historikk

Aud Rye

Les mer...