Motiv: Trestammer og stein

Av Aud Rye

Om kunstverket

Manglar historikk

Relaterte artikler