Motiv: Fiskarar på kaia

Av Arne Hegglund (1956)

Relaterte artikler