Motiv: Sivlesteinen

Om kunstverket

Flytta frå Oppheim skule til Vossestrand skule. Laga til ei Sivlemarkering «Mor si grav» i 2006. Det var då 150 år sidan Per Sivle sin fødsel.