Bergsliparken

Ligger aust for Vangskyrkja ved krysset Uttrågata og Bergsligata.

Her finner du